- Dalian
  - Fuzhou
  - Guangzhou
  - Xiamen
  - Ningbo
  - Qingdao
  - Shanghai
  - Shenzhen
  - Tianjin
  - Taipei
  - Kaohsiung
  - HongKong
Branch Office

ditu.jpg

COPYRIGHT © 2010-2012 UJ EXPRESS COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备10087530号